Mēs esam atvērti!

Skolniekiem, Lai lietotu mūsu platformu:

  • Piereģistrējies
  • Iesūti mājas darbu, pievienojot failus un/vai bildes par attiecīgo mājas darbu
  • Skolotāji solīs savas cenas par mājas darbu
  • Kad skolotāja cena Jūs apmierina, tā ir jāapstiprina un jāveic apmaksa
  • Pēc apmaksas skolotājs sāks mājas darbu pildīt
  • Izpildītais mājas darbs būs atrodams portāla sadaļā "Izpildītie"

Skolotājiem jādodas aizpildīt anketu šeit.

Konfidencialitāte

Neviens skolotājs neuzzinās Jūsu identitāti. Arī reģistrējoties, mēs neprasām norādīt personas datus.

Ātrums

Мēs nodrošinām ātru un kvalitatīvu Jūsu mājas darbu izpildi. Jūs norādat termiņu un mēs parūpēsimies, lai termiņš tiktu sasniegts.

Ērtums

Мājas darbu serviss ir vienkāršs un ērts. Tu pats izvēlies gan skolotāju, gan cenu.

Tikai īsti skolotāji

Visi mūsu skolotāji tiek personīgi pārbaudīti.

Lielākoties, pastāv 2 iemesli, kāpēc cilvēki izmanto mūsu pakalpojumus.


1. Nesaprot mācību vielu.

MdServiss.eu mērķis nav pasliktināt Jūsu zināšanas, tieši pretēji. Ja Jūs nesaprotat mācību vielu un tas ir par iemeslu, kāpēc izmantojat mūsu pakalpojumus, pēc uzdevuma saņemšanas mēs Jums iesakām rūpīgi iepazīties ar uzdevuma izpildi, lai izprastu Jums neskaidrās vietas.

Bieži vien skolēni nesaprot vielu un tiem nav laika apmeklēt konsultācijas vai arī ar to ir par maz, jo skolotājs nevar koncentrēties tikai uz 1 skolēnu. Šāda uzdevumu izpilde var veicināt skolēna izpratni par mācību vielu, taču šāds instruments ir arī pareizi jāizmanto.

MdServiss.eu neiesaka pasūtīt mājas darbu izpildi, ja pēc uzdevuma saņemšanas neveiksiet uzdevuma analīzi, lai izprastu Jums neskaidrās vietas.


2. Nav laika, slinkums?

Tāpat kā pirmajā punktā minēts, mums ir svarīgi, lai Jūs saprastu. Pēc mājas darba saņemšanas lūdzam iepazīties ar risinājumu un to izanalizēt.