Lietošanas noteikumi

Interneta vietnes www.mdserviss.eu vispārīgie lietošanas noteikumi.

1. Pirms sākt lietot SIA "Adereto" (reģistrācijas Nr.40103910556, adrese – Fazānu iela 4, Sunīši, Garkalnes novads, LV-2137) interneta vietni www.mdserviss.eu, lūdzam rūpīgi izlasīt šos interneta vietnes www.mdserviss.eu lietošanas noteikumus (turpmāk – noteikumi).
2. Ar interneta vietni www.mdserviss.eu tiek saprasta SIA "Adereto" izveidotā interneta vietne, kuras interneta adrese ir www.mdserviss.eu, ar visu tajā esošo informāciju un materiāliem.
3. Apmeklējot interneta vietni www.mdserviss.eu, Jūs personiski vai Jūsu pārstāvētā persona, ja darbojaties tās vārdā, piekrīt šiem noteikumiem.
4. Gadījumā, ja nepiekrītat šiem noteikumiem, lūdzam neapmeklēt un nelietot interneta vietni www.mdserviss.eu, kā arī neizmantot tajā piedāvātos pakalpojumus un ietverto informāciju.
5. Informējam, ka SIA "Adereto" interneta vietnē www.mdserviss.eu ievadītās informācijas (tai skaitā fizisko personu datu) apstrādes mērķis ir tajā norādīto pakalpojumu sniegšana un palīdzības sniegšana interneta vietnes www.mdserviss.eu lietošanas laikā.
6. SIA "Adereto" ir tiesības jebkurā brīdī vienpusēji mainīt interneta vietnes www.mdserviss.eu saturu un lietošanas noteikumus. Šādas izmaiņas stājas spēkā pēc to publicēšanas interneta vietnē www.mdserviss.eu.
7. Ar brīdi, kad sākat lietot interneta vietni www.mdserviss.eu vai minētajā vietnē veicat jebkādas aktivitātes, tiks uzskatāms, ka esat iepazinies ar lietošanas brīdī spēkā esošajiem noteikumiem un ievērosiet tos. Katram interneta vietnes lietotājam ir pienākums regulāri pārlasīt noteikumus, lai savlaicīgi būtu lietas kursā par tajos veiktajām izmaiņām. Ja nepiekrītat noteikumiem, tad aizliegts lietot interneta vietni.
8. Interneta vietnes www.mdserviss.eu lietotājiem ir tiesības izmantot tajā piedāvātās iespējas un pakalpojumus par cenu, kāda ir spēkā attiecīgā pakalpojuma piedāvāšanas brīdī. SIA "Adereto" ir tiesības jebkurā brīdī pēc saviem ieskaitiem mainīt interneta vietnē www.mdserviss.eu norādītās cenas un/vai izveidot jaunus maksas pakalpojumus.
9. Lai kļūtu par interneta vietnes www.mdserviss.eu reģistrēto lietotāju, ir jāievēro interneta vietnē www.mdserviss.eu noteiktā reģistrēšanās kārtība.
10. Katram interneta vietnē www.mdserviss.eu reģistrētajam lietotājam ir pienākums neizpaust citām personām savus piekļuves datus. Ja interneta vietnē www.mdserviss.eu tiek veiktas darbības ar reģistrēta lietotāja profilu (t.sk. tiek pirkti pakalpojumi), izmantojot pareizu lietotājvārdu un paroli, tad tiek uzskatīts, ka darbības attiecīgajā profilā ir veicis pats reģistrētais lietotājs.
11. Interneta vietnes lietotājs piekrīt saņemt informāciju no interneta vietnes www.mdserviss.eu par dažāda veida aktualitātēm, ja ir saņemta lietotāja, kā datu subjekta brīva un nepārprotama piekrišana (izņemot gadījumus, kad ziņu nosūtīšana lietotājam tiek veikta uz cita tiesiskā pamata).
12. SIA "Adereto" neatbild par jebkāda veida izdevumiem un zaudējumiem, kas radušies interneta vietnes www.mdserviss.eu lietošanas laikā.
13. Gadījumos, ja ir neskaidrības par SIA "Adereto" interneta vietnē www.mdserviss.eu ievietoto dokumentu formu aizpildīšanu, lūgums sazināties ar norādīto interneta vietnes www.mdserviss.eu kontaktpersonu.

Interneta vietnē www.mdserviss.eu piedāvāto pakalpojumu izmantošana.

14. Jums vienmēr ir jārīkojas saskaņā ar interneta vietnē www.mdserviss.eu norādīto kārtību.
15. Neizmantojiet interneta vietnē www.mdserviss.eu ievietoto informāciju ļaunprātīgi. Interneta vietnē piedāvātos pakalpojumus drīkstat izmantot tikai saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. SIA "Adereto" ir tiesība apturēt vai pārtraukt pakalpojumu sniegšanu, ja pasūtījuma laikā netiek nodrošināta atbilstība interneta vietnes www.mdserviss.eu lietošanas noteikumiem.
16. Pieprasot SIA "Adereto" vai tās vārdā pārstāvētai personai veikt izmaiņas reģistrētajā pasūtījumā, kas ir nepabeigts, lūdzam ņemt vērā, ka izmaiņas iespējams pieteikt, rakstot e-pastu uz klientiem@mdserviss.eu no profilā norādītā e-pasta adreses vai sazinoties ar SIA "Adereto", zvanot no profilā norādītā telefona numura uz www.mdserviss.eu tālruni: 26339999.
17. Interneta vietnes www.mdserviss.eu lietošana nepiešķir nekādas īpašuma tiesības uz saturu, kam ir tiesības piekļūt. Aizliegts izmantot interneta vietnē www.mdserviss.eu ievietotās informācijas saturu, ja vien nav šī satura īpašnieka atļaujas vai cita veida atļaujas saskaņā ar likumu. Šie noteikumi nepiešķir tiesības izmantot nevienu interneta vietnē www.mdserviss.eu iekļautu zīmolu vai logotipu. Aizliegts noņemt, padarīt nesaprotamus vai mainīt paziņojumus, kas redzami interneta vietnē www.mdserviss.eu vai tiek sniegti ar interneta vietnes www.mdserviss.eu starpniecību.
18. Interneta vietnē www.mdserviss.eu tiek attēlots preču saturs un apraksts un cita informācija, kas ir SIA "Adereto" īpašums.
19. Saistībā ar izmantotajiem pakalpojumiem SIA "Adereto" ir tiesīgs nosūtīt paziņojumus par pasūtījuma statusu brīžos, kad pasūtījumam tiek nosaukta cena, tiek veikta apmaksa un pasūtījums ir izpildīts, un citu informāciju uz ievadīto elektronisko e-pasta adresi ar mērķi uzlabot pakalpojumu sniegšanas kvalitāti. Tāpat SIA "Adereto" ir tiesīgs nosūtīt informāciju, tai skaitā tiešo zvanu veidā, par www.mdserviss.eu un SIA "Adereto" sadarbības partneru jaunumiem, akcijām un atlaidēm. Jums ir tiesības atteikties no jebkādu jaunumu saņemšanas, rediģējot šo informāciju savā lietotāja profilā, atrakstoties no jaunumu saņemšanas, noklikšķinot uz epasta saites vai nosūtot informāciju uz epastu: klientiem@mdserviss.eu
20. Pilnu vai daļēju saņemto pakalpojumu drīkst izmantot tikai lietotāja personīgām vajadzībām un nedrīkst nodot trešajām personām (tai skaitā lai par to saņemtu atlīdzību), izņemot gadījumos, kad pasūtījums tiek nodots skolotājam vai izmantots savu zināšanu uzlabošanai.
21. Pakalpojumu drīkst saņemt tikai to lejupielādējot no sava profila.
22. Atmaksu par pasūtījumu iespējams saņemt tikai gadījumos, ja:
22.1. pakalpojums netiek piegādāts līdz klienta norādītā termiņa beigām,
22.2. pakalpojums novērtēts zem 7 desmit baļļu skalā, jeb zem 70%, kad:
22.2.1. pakalpojumu novērtējis Latvijas Valsts skolotājs,
22.2.2. novērtējumam pieejama fiziska novērtējuma kopija,
22.2.3. novērtējums ticis attiecināts tikai uz pakalpojumu pilnā apmērā un tas nesatur papildus informāciju no citiem avotiem.

Interneta vietnē www.mdserviss.eu ievadīto datu izmantošana un konfidencialitāte.

23. SIA "Adereto" informē, ka norādot savu e-pasta adresi, piekrītat, ka tā tiek iekļauta datu bāzē un uz to var tikt nosūtīts no interneta vietnes www.mdserviss.eu paziņojums par pasūtījuma statusu brīžos, kad pasūtījumam tiek nosaukta cena, tiek veikta apmaksa un pasūtījums ir izpildīts.
24. Lietojot interneta vietni www.mdserviss.eu, piekrītat, ka SIA "Adereto" vai jebkura trešā persona, kas darbojas www.mdserviss.eu vārdā, var apkopot un uzglabāt datus, kas ļauj izsekot un uzskaitīt:
24.1. tīmekļa vietņu kopējo apmeklējumu skaitu,
24.2. katras konkrētās tīmekļa vietnes apmeklētāju skaitu,
24.3. www.mdserviss.eu apmeklētāju interneta pakalpojumu sniedzēju domēna vārdus,
24.4. IP adreses,
24.5. citus datus, kuru izmantošanas mērķis ir sistēmu administrēšanas nolūkos, kā arī lai kontrolētu www.mdserviss.eu interneta vietnes izmantošanu un organizētu tās uzlabošanu.
25. SIA "Adereto" interneta vietnē www.mdserviss.eu apkopotos un uzkrātos datus informatīvos nolūkos un statistikas veikšanas nolūkos ir tiesīga nodot arī citiem uzņēmumiem. DATI, KAS ĻAUTU IDENTIFICĒT PERSONU, ŠAJĀ PROCESĀ NETIEK ATKLĀTI UN NETIEK NODOTI TREŠAJĀM PERSONĀM.
26. SIA "Adereto" nesaista lietotāja IP adresi un e-pasta adresi ar datiem, kas ļauj identificēt šo lietotāju. Tas nozīmē, ka katra lietotāja sesija tiks reģistrēta, taču interneta vietnes www.mdserviss.eu lietotājs paliks anonīms.
27. Visi materiāli, kas tiek nosūtīti vai ievadīti interneta vietnē www.mdserviss.eu, kļūst par SIA "Adereto" īpašumu, kurus SIA "Adereto" kā interneta vietnes www.mdserviss.eu īpašnieks, ir tiesīgs izmantot saviem nolūkiem, izņemot fizisko personu datus.
28. Lūdzu, ievērojiet, ka uzrādot savu e-pasta adresi vai nosūtot jebkādu informāciju uz interneta vietni www.mdserviss.eu, esat piekritis, ka SIA "Adereto" šos datus ir tiesīgs izmantot tikai iepriekš minētajos nolūkos, tai skaitā šo noteikumu 19.punktā norādītajam mērķim.
29. Jūs apstiprinat, ka visi materiāli, ko pievienojat savam pasūtījumam ir jūsu īpašums, kas ļauj šos materiālus nodot trešajām personām un izmantot SIA "Adereto" komerciālām vajadzībām.
30. Jūs apzinaties, ka Jūsu pasūtījuma dati būs publiski pieejami visām personām, kas pakalpojumu izmanto ar kategoriju "Skolotājs" un "teacher".
31. Jūs apņematies savā pasūtījumā un pasūtījuma pielikumos nenorādīt personīgu informāciju, citu personu datus un/vai informāciju, kas varētu izpaust vai kaitēt kādai personai vai uzņēmumam. Gadījumā, ja šāda informācija tiek izpausta, lietotājs uzņemas pilnu atbildību par sekām, bet SIA "Adereto" neuzņemas atbildību.

Interneta vietnes www.mdserviss.eu pakalpojuma pasūtīšana un autortiesību aizsardzība.

32. Uzsākot pakalpojuma pasūtīšanu, apliecināt, ka esat iepazinies un piekrītat interneta vietnes www.mdserviss.eu Privātuma politikai.
33. Uzsākot pakalpojuma pasūtīšanu, apliecināt, ka esat iepazinies un piekrītat interneta vietnes www.mdserviss.eu Lietošanas noteikumiem.
34. Uzsākot pakalpojuma pasūtīšanu, sazinoties ar SIA "Adereto" vai tās vārdā pārstāvēto personu, telefoniski, rakstiski čatā interneta vietnē www.mdserviss.eu, e-pastā vai sociālajos tīklos, apliecināt, ka esat iepazinies un piekrītat ar interneta vietnes www.mdserviss.eu lietošanas noteikumiem un sniegtie kontaktpersonas dati ir pareizi.
34.1 SIA "Adereto" atsevišķiem pasūtījuma veidiem, kur nepieciešama papildus norēķinu apstrāde, ir tiesības piemērot pasūtījuma apstrādes apkalpošanas maksu līdz 10% apmērā no pasūtījuma summas. Gadījumā, ja konkrētajam pasūtījumam tiks piemērota pasūtījuma apstrādes apkalpošanas maksa, tā tiks uzrādīta attiecīgajā pasūtījuma veikšanas solī. Pasūtījuma apstrādes apkalpošanas maksa, tiks izdalīta atsevišķi..

Par interneta vietnes www.mdserviss.eu lietošanas noteikumiem.

35. Gadījumā, ja kāds no šajos noteikumos norādītajiem punktiem zaudēs spēku, tas neietekmēs pārējos noteikumus.
36. Jebkuri strīdi, kas izriet no šiem noteikumiem vai pakalpojumiem vai ir saistīti ar tiem, tiks izskatīti saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.
37. Visas intelektuālā īpašuma tiesības attiecībā uz interneta vietni www.mdserviss.eu pieder tikai un vienīgi SIA "Adereto". Šo tiesību pārkāpuma gadījumā vainīgā persona tiek saukta pie normatīvajos aktos noteiktās atbildības, kā arī ir pilnībā atbildīga par visiem zaudējumiem, kas ir vai varētu tikt nodarīti SIA "Adereto" un trešajām personām.
38. Informāciju par to, kā sazināties ar SIA "Adereto", skatiet mājas vietnes www.mdserviss.eu sadaļā „Kontakti”.